43

30 годишен опит


300

над 300 обекта


1000

над 1000 км мрежи


200

над 200 клиента


Сертификати

Машинен ремонт и монтаж на тръбопроводи, котли, кранови уредби, носещи и стоманорешетъчни конструкции, електроремонт и монтаж на уредби 0.4, 6, 10, 20, 35, 110, 220, 400 kV.
Рудин ООД подкрепят политиката за опазване на околната среда,
опазване на културното наследство на България и природа.
Подкрепя българския спорт.